Microsoft mở rộng hỗ trợ Windows XP chống phần mềm độc hại thông qua giữa năm 2015

Microsoft đã công bố kế hoạch tiếp tục hỗ trợ Windows XP nỗ lực chống phần mềm độc hại thông qua giữa tháng Tư năm 2015. Công ty vẫn tiến về phía trước với kế hoạch ngừng hỗ trợ chung cho hệ điều hành già tháng tư này, tuy nhiên.

Cụ thể, hỗ trợ mở rộng được giới hạn chữ ký chống phần mềm độc hại trong Security Essentials . Nó cũng có giá trị chỉ ra rằng sau ngày này, người dùng XP sẽ không còn có thể tải về và cài đặt chương trình. Như vậy, nó sẽ là một ý tưởng tốt để đi trước và nhận Security Essentials (miễn phí) nếu bạn có một máy tính XP và đã không làm như vậy.

Microsoft đang bày phần mở rộng như một động thái được thiết kế để giúp các tổ chức hoàn chỉnh di cư từ XP lên một hệ điều hành mới hơn. Đúng, đủ, nó khuyến khích để nâng cấp lên một hệ điều hành mới hơn càng sớm càng tốt vì họ sẽ có bản cập nhật bảo mật một cách thường xuyên trong một thời gian tới. Hỗ trợ đầy đủ cho XP kết thúc vào ngày 08 tháng 4 năm 2014 tại thời điểm đó sử dụng up-to-date chống virus một mình có thể không đủ bảo vệ.

Microsoft mở rộng hỗ trợ Windows XP chống phần mềm độc hại thông qua giữa năm 2015

Đặt tất cả vào quan điểm , Microsoft Trustworthy Computing tổng giám đốc Mike Reavey nói vào cuối năm ngoái rằng Windows XP là sáu lần nhiều khả năng bị nhiễm bệnh hơn so với Windows 8 mặc dù thực tế nó có cùng một tỷ lệ gặp phần mềm độc hại.

Thậm chí vẫn còn, Windows XP chỉ huy 29 phần trăm thị phần của Windows như tháng 12 năm 2013 theo NetMarketShare. Trong khi đó, Windows 7 đại diện 48 phần trăm của thị trường trong khi Windows 8 đã chỉ chiếm 11 phần trăm. Vista đứng sau tất cả các hệ điều hành Windows hiện đại khác tại chỉ có bốn phần trăm cổ phiếu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *